Cursos de Comerç Nivell Bàsic.

 • SINOPSIS

  Quina importància té el lloc i la manera d'exposar un producte a l'hora de vendre'l? I l'elecció de l'assortiment? Molta, especialment quan s'ha de jugar amb l'espai limitat d'un establiment.

  Així doncs, aquest curs explica quines són les funcions d'un lineal i de quina manera es poden gestionar, col.locar i presentar els productes per obtenir la màxima rendibilitat. A més, també posa l'accent sobre la importància de la codificació de les referències.

  OBJECTIUS DEL CURS

  - Saber què és un lineal i què és l'assortiment.
  - Determinar quin és l'assortiment més adequat.
  - Aplicar algunes tècniques per a la previsió de compres i la codificació dels - articles.
  - Aplicar algunes tècniques per a la previsió de compres i la codificació dels articles.
  - Exposar els productes en els diferents nivells del lineal.
  - Gestionar el lineal i aprendre alguns trucs per posar els productes de manera que siguin el més rendibles possible.

  DESTINATARIS/ES

  El curs està dirigit a comerciants en actiu als seus empleats; a emprenedors que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

  PROGRAMA FORMATIU

  - La lineal.
  - L'assortiment i la seva terminologia.
  - La gestió de l'assortiment.
  - L'elecció de l'assortiment.
  - La compra de l'assortiment.
  - La codificació de les referències.
  - L'exposició de l'assortiment.
  - Nivells i rendibilitat.

  DURADA DEL CURS
  7 hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSIS

  Quina relació hi ha entre la distribució de les diferents parts d'un local comercial i el comportament de la seva clientela? Més de la que ens pensem: l'organització d'un local determina la comoditat dels clients en el moment de realitzar la compra i, sobretot, que facin un recorregut complet per tots els espais de l'establiment. Així doncs, aspectes com l'entrada del local, els passadissos, la distribució de seccions i productes, i el mobiliari, són clau per al bon disseny i organització del local.

  En aquest curs s'expliquen quines són les parts d'un local i quins són els elements que cal tenir en compte en cadascuna d'elles (especialment a la sala de vendes) per facilitar l'acció de comprar i per rendibilitzar l'espai al màxim.

  OBJECTIUS I DESTINATARIS

  - Conèixer les parts fonamentals d'un local comercial.

  - Comprendre els principis i les regles generals de comportament dels clients en el recorregut pel local.

  - Distribuir adequadament les seccions a la sala de vendes.

  - Exposar els articles al local d'una forma més eficaç.

  - El curs està dirigit a comerciants en actiu i als seus empleats / es; a emprenedors / es que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

  DURACIÓ

  12 hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSIS
  Hi ha diferents elements estructurals-com el sòl, el sostre, els rètols, etc .- que s'han de tenir en compte per escollir materials i colors i crear la decoració més adequada. D'altra banda, també hi ha diferents factors, com la il luminació, la climatització, entre altres, que afecten els sentits i que, per tant, condicionen també la percepció que es té sobre un establiment determinat.

  És a dir, l'ambientació d'un local és fonamental ja que condiciona que els clients es trobin còmodes i que els productes es mostrin sense distorsions.

  OBJECTIUS I DESTINATARIS

  En aquest curs s'explica com jugar amb tots aquests elements.

  - Saber per què és important l'ambientació del local.

  - Comprendre com contribueixen els elements estructurals (el sòl, el sostre, les parets i els cartells o rètols) a crear l'ambientació ideal del local.

  - Comprendre com contribueixen els elements de confort (la il luminació, la climatització, els recursos humans i les olors) a crear l'ambientació ideal del local.
  - El curs està dirigit a comerciants en actiu i als seus empleats / es; a emprenedors / es que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

  DURACIÓ

  7 Hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSIS

  Se sap que l'aparador juga un paper fonamental en l'atracció dels clients, però moltes vegades no s'és conscient de com es pot extreure el màxim profit d'ell.

  Abans que res, l'aparador ha de comunicar un missatge clar i concret, perquè algú que passi per davant ha de poder captar en molt poc temps.

  En aquest curs es tracten les següents qüestions: els objectius de l'aparador, els tipus que hi ha, els elements que el conformen, així com el procés del seu disseny.

  OBJECTIUS I DESTINATARIS / ES

  - Reconèixer la importància de l'aparador per a un establiment comercial.

  - Planificar amb temps la realització de l'aparador.

  - Utilitzar correctament els elements que conformen l'aparador.

  - El curs està dirigit a comerciants en actiu i als seus empleats / es; a emprenedors / es que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

  DURACIÓ

  10 Hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSIS

  Sap quina diferència hi ha entre la publicitat i la promoció de vendes? No? Pot ser perquè sempre ha pensat que la política de comunicació és un tema que afecta només als grans establiments? Gran error: sigui quina sigui la seva dimensió, qualsevol comerç ha de dur a terme accions per donar a conèixer els seus productes o serveis, per informar dels canvis de preus, etc.

  En aquest curs s'expliquen quines són les modalitats de comunicació d'un comerç, així com quan s'ha d'utilitzar una o altra. A més, es tractaran aspectes bàsics sobre com es poden personalitzar les diferents modalitats de comunicació amb el màrqueting directe.

  OBJECTIUS I DESTINATARIS / ES

  - Apreciar la importància de la comunicació per a un establiment.

  - Conèixer els objectius i les diferències d'una campanya de publicitat, una promoció de vendes, el màrqueting directe o les relacions públiques.

  - Saber quan ha d'aplicar les diferents eines de cadascuna d'aquestes modalitats de comunicació.

  - El curs està dirigit a comerciants en actiu i als seus empleats / es; a emprenedors / es que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ia personal tècnic de suport al sector comercial.

  DURACIÓ

  16 Hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSIS

  Totes les persones saben vendre? Es necessita alguna habilitat o preparació especial? O, simplement, qui vol comprar, compra? Responent a les qüestions: no totes les persones saben vendre, sinó que necessiten de certes habilitats que han de preparar prèviament, i el fet que un client acabi comprant, en gran part, es deu a les tècniques de venda del venedor.

  Així doncs, aquest curs explica com conduir l'entrevista de vendes tenint en compte les necessitats del client i els seus possibles objeccions. Per a això, aspectes com l'acollida del client, l'argumentació i la demostració, són decisius.

  OBJECTIUS I DESTINATARI / ES

  - Conduir una entrevista de vendes.
  - Indagar en les necessitats del client.
  - Tractar els seus possibles objeccions.
  - Aplicar les diferents tècniques per al tancament d'una venda.
  - El curs està dirigit a comerciants en actiu i als seus empleats / es; a emprenedors / es que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

  DURACIÓ

  12 Hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSIS

  Què s'entén per marge brut del producte? I, quina és la diferència entre el rendiment i la rendibilitat del producte? Ja posats, ¿quina diferència hi ha entre la rendibilitat del producte i la rendibilitat dels estocs? Tranquil, nosaltres li contestem.

  En aquest curs s'expliquen aquests conceptes i com calcular la rendibilitat, així com les tècniques per augmentar-la.

  OBJECTIUS I DESTINATARIS / ES

  - Efectuar diferents càlculs de rendibilitat i saber quan ha de aplicar-los.
  - Distribuir l'espai d'un establiment entre els diferents productes de la manera més rendible possible.
  - Decidir quins productes és necessari retirar i valorar quins productes s'han d'afegir.
  - El curs està dirigit a comerciants en actiu i als seus empleats / es; a emprenedors / es que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

  DURACIÓ

  18 Hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSIS

  La paqueteria té gran importància com a servei de valor afegit, així doncs, el personal dependent ha de ser capaç d'embolicar correctament els productes que ven.

  Vostè havia pensat mai en això? ¿Sí? ¿Sabria com embolicar una pilota de bàsquet? No es preocupi, en aquest curs es donen les claus per embolicar qualsevol tipus de producte. Així mateix, s'explica de quina manera es pot personalitzar la paqueteria amb pocs recursos tenint en compte cada campanya o temporada.

  OBJECTIUS I DESTINATARIS / ES

  - Transmetre la importància de treballar la paqueteria com un servei de valor afegit.

  - Identificar i aplicar les diferents tècniques en funció del tipus de producte amb què es treballi.

  - Saber personalitzar els paquets i adaptar a cada campanya o temporada.

  - El curs està dirigit a comerciants en actiu i als seus empleats / es; a emprenedors / es que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

  DURACIÓ

  16 Hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSIS

  Davant el fet de vendre són molts els factors que poden conduir a l'èxit, però un dels elements clau és l'atenció al client.

  En aquest curs, s'explica la importància de l'atenció al client, així com els coneixements i les habilitats que ha de tenir un bon venedor. Bàsicament es tracten els següents factors: la importància de l'aspecte personal i l'actitud positiva, les habilitats comunicatives i la forma correcta d'actuar davant situacions adverses com les queixes i les aglomeracions.

  OBJECTIUS I DESTINATARIS / ES

  - Identificar els principals requisits per a una bona atenció al client.

  - Apreciar la importància de l'aspecte personal, l'actitud positiva i la motivació en el lloc de treball.

  - Desenvolupar les habilitats comunicatives que ha de tenir un / a bon / a venedor / a.

  - Respondre correctament una queixa o reclamació.

  - Reconduir una situació d'aglomeracions o cues.

  - El curs està dirigit a comerciants en actiu i als seus empleats / es; a emprenedors / es que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

  DURACIÓ

  12 Hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSIS

  En l'àmbit de l'organització administrativa del comerç, els sistemes administratius estan pensats perquè qualsevol persona autoritzada pugui saber l'estat de cada operació i, sobretot, per poder tenir informació de gestió.
  També és bàsic conèixer, poder confeccionar i analitzar un Compte de resultats que permeti entendre la situació econòmica del comerç i les seves causes.
  Aquest curs dóna resposta a aquestes qüestions i també a altres aspectes necessaris de conèixer com: el circuit administratiu de compres, de vendes, el control de despeses, d'inversions, de l'inventari, el càlcul del punt mort, etcètera.

  OBJECTIUS I DESTINATARIS / ES

  - Comprendre la seqüència dels circuits administratius bàsics i la seva importància.
  - Comprendre la naturalesa i abast dels diferents documents mercantils que habitualment fan servir els comerços (comandes, albarans, factures, rebuts i tiquets).
  - Confeccionar i analitzar un Compte de resultats que permetrà entendre la situació econòmica del comerç i les seves causes.
  - Analitzar el Punt Mort del comerç per tal d'esbrinar quins han de ser els objectius comercials per a la viabilitat de l'empresa.
  - El curs està dirigit a comerciants en actiu i als seus empleats / es; a emprenedors / es que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

  DURACIÓ

  20 Hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa