Cursos de Comerç, Nivell Avançat.

 • SINOPSIS

  Per augmentar els coneixements respecte la importància de la presentació del producte a l'interior del local, aquest curs ofereix els criteris que existeixen per segmentar el mercat i dirigir-se a un públic específic que garanteixi una oferta amb més sortida. Així mateix, es tracten tots els aspectes vinculats a la presentació del producte o assortiment a l'interior del local, com: els diferents tipus de mobiliari en funció de les necessitats actuals, les noves tendències de col.locació del producte, entre d'altres.

  OBJECTIUS I DESTINATARIS / ES

  - Ampliar els coneixements pel que fa als criteris de presentació del producte a l'interior del local.

  - Conèixer diferents tipus de mobiliari en funció de les necessitats actuals i les noves tendències.

  - Analitzar la importància de crear un objectiu d'exposició en l'establiment comercial i de desenvolupar una política de posada en acció.

  - Identificar les noves tendències de col.locació del producte en els diferents subsectors comercials.

  - El curs està dirigit a comerciants en actiu als seus empleats; a emprenedors que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

  DURACIÓ

  12 Hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSI

  En un establiment comercial és molt important tenir en compte aspectes lligats a l'exterior de l'establiment com la façana, la retolació o el sistema de tancament, i aspectes relacionats amb l'organització interior del local. També és clau per a un comerç la imatge de marca a la qual respon.

  A més, cal tenir en compte quin és el públic objectiu, conèixer les seves necessitats i respondre a aquestes amb un format comercial adequat (el fet que un format comercial funcioni per a un determinat públic no vol dir que hagi de funcionar per qualsevol).

  Així doncs, tots aquests elements es tracten en aquest curs.

  OBJECTIUS I DESTINATARIS / ES
  - Identificar la importància d'aspectes com la façana i la retolació comercial com a elements clau del disseny d'un comerç.

  - Reconèixer el paper de la imatge de marca en el disseny d'un establiment comercial.

  - Ampliar els coneixements sobre la distribució dels articles a la botiga.

  - Conèixer les noves tendències en mobiliari d'exposició i ús comercial.

  - Identificar els nous formats comercials en funció dels diferents subsectors comercials.

  - El curs està dirigit a comerciants en actiu i als seus empleats / es; a emprenedors / es que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

  DURACIÓ

  12 Hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSI

  L'ambientació del local ha de respondre a un projecte global que sigui coherent amb el tipus de producte que es ven, la clientela a la qual es dirigeix, el color de les parets, la il luminació, el mobiliari, etc.

  Així doncs, tenint en compte les anteriors premisses, aquest curs tracta la importància de treballar amb noves tendències en l'ambientació de la botiga i d'adequar al tipus de comerç, tenint en compte: els materials, els elements estructurals i els elements de confort.

  OBJECTIUS I DESTINATARIS

  - Conèixer les noves tendències pel que fa a elements estructurals en un local comercial.

  - Identificar nous materials amb què treballar l'ambientació del comerç.

  - Aprofundir en la roda de colors per conèixer millor les utilitats i complementarietats dels colors en l'ambientació de la botiga.

  - Analitzar noves tendències en senyalització i retolació comercial.

  - Conèixer noves tendències en il luminació.

  - El curs està dirigit a comerciants en actiu i als seus empleats / es; a emprenedors / es que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

  DURACIÓ

  10 Hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSIS

  El disseny de l'aparador ha de transmetre al futur client un missatge clar sobre el tipus de comerç. Per això, hi ha molts elements que s'han de tenir en compte com el color del fons, l'exposició dels productes, la quantitat de productes exposats, entre ors.

  En aquest curs es tracten tots aquests aspectes a més d'alguns recursos que ajuden a treballar seguint les noves tendències i les bones pràctiques en aparadorisme.

  OBJECTIUS I DESTINATARIS / ES

  - Reconèixer els diferents tipus de missatge d'un aparador.

  - Aprofundir en els criteris per a la realització d'un bon aparador.

  - Conèixer les diferències d'aparadors en funció del tipus de comerç o del propi objectiu del mateix.

  - Aplicar les últimes tendències en el disseny d'aparadors.

  DURACIÓ

  12 Hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa

 • SINOPSI

  La fidelització és fonamental per l'èxit del negoci i s'ha de saber aplicar les tècniques necessàries per potenciar-la en l'àmbit del client, perquè repeteixi en el seu acte de compra, i en l'àmbit del treballador, per assegurar una bona carta de presentació del negoci .

  La qualitat comercial i el servei de qualitat són altres conceptes que s'han de tenir en compte.

  Així doncs, aquest curs s'endinsa en els aspectes comentats anteriorment i concretament en la fidelització de la clientela.

  OBJECTIUS I DESTINATARIS / ES

  - Conèixer el concepte de fidelització com un element clau per a l'èxit comercial.

  - Identificar els canvis al llarg dels darrers anys pel que fa a la fidelitat del client.

  - Explorar el concepte de qualitat comercial i servei.

  - Sensibilitzar sobre la importància de conèixer al client per dur a terme una bona fidelalzación.

  - Conèixer algunes tècniques de fidelització i exemplificades amb algunes bones pràctiques.

  - El curs està dirigit a comerciants en actiu i als seus empleats / es; a emprenedors / es que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

  DURACIÓ

  12 Hores

  MÉTODE DE MATRICULACIÓ
  Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa