Documents empresarials
(Documents empresarials)

SINOPSIS

Fer un albarà li produeix mal de cap? Sent molèsties al realitzar una factura? Preneu-vos una pastilla... formativa, esclar! Té pastilles per a tota classe de trastorns: trencament d'albarans, facturitis cròniques, indisposició en les comandes, indigestió de rebuts o malestar en les nòmines, per exemple. En només 10 minuts aprendrà tots els secrets sobre els documents empresarials més habituals.

OBJECTIUS DEL CURS
El curs consta de dues unitats didàctiques i té per objectiu principal proporcionar els coneixements necessaris per saber què és un document empresarial: factures, albarans, comades, rebuts, nòmines, etc.

DESTINATARIS/ES I PROGRAMA FORMATIU
Qualsevol persona que necessiti conèixer i utilitzar documents empresarials.

El curs consta de dues unitats didàctiques, les següents:

1. Documents mercantils:

- Albarà de producte, Albarà de servei, Factura, Comanda, Rebut i Tiquet.

2. Documents laborals:

- Nòmina, TC-1, TC-2.

DURACIÓ
2 hores

MÉTODE DE MATRICULACIÓ
Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa