La presentació del producte a l'interior del local (I)
(Presentació (I))

SINOPSIS

Quina importància té el lloc i la manera d'exposar un producte a l'hora de vendre'l? I l'elecció de l'assortiment? Molta, especialment quan s'ha de jugar amb l'espai limitat d'un establiment.

Així doncs, aquest curs explica quines són les funcions d'un lineal i de quina manera es poden gestionar, col.locar i presentar els productes per obtenir la màxima rendibilitat. A més, també posa l'accent sobre la importància de la codificació de les referències.

OBJECTIUS DEL CURS

- Saber què és un lineal i què és l'assortiment.
- Determinar quin és l'assortiment més adequat.
- Aplicar algunes tècniques per a la previsió de compres i la codificació dels - articles.
- Aplicar algunes tècniques per a la previsió de compres i la codificació dels articles.
- Exposar els productes en els diferents nivells del lineal.
- Gestionar el lineal i aprendre alguns trucs per posar els productes de manera que siguin el més rendibles possible.

DESTINATARIS/ES

El curs està dirigit a comerciants en actiu als seus empleats; a emprenedors que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

PROGRAMA FORMATIU

- La lineal.
- L'assortiment i la seva terminologia.
- La gestió de l'assortiment.
- L'elecció de l'assortiment.
- La compra de l'assortiment.
- La codificació de les referències.
- L'exposició de l'assortiment.
- Nivells i rendibilitat.

DURADA DEL CURS
7 hores

MÉTODE DE MATRICULACIÓ
Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa