La definició de l'ambientació del local (I)
(Definició ambientació local (I))

SINOPSIS
Hi ha diferents elements estructurals-com el sòl, el sostre, els rètols, etc .- que s'han de tenir en compte per escollir materials i colors i crear la decoració més adequada. D'altra banda, també hi ha diferents factors, com la il luminació, la climatització, entre altres, que afecten els sentits i que, per tant, condicionen també la percepció que es té sobre un establiment determinat.

És a dir, l'ambientació d'un local és fonamental ja que condiciona que els clients es trobin còmodes i que els productes es mostrin sense distorsions.

OBJECTIUS I DESTINATARIS

En aquest curs s'explica com jugar amb tots aquests elements.

- Saber per què és important l'ambientació del local.

- Comprendre com contribueixen els elements estructurals (el sòl, el sostre, les parets i els cartells o rètols) a crear l'ambientació ideal del local.

- Comprendre com contribueixen els elements de confort (la il luminació, la climatització, els recursos humans i les olors) a crear l'ambientació ideal del local.
- El curs està dirigit a comerciants en actiu i als seus empleats / es; a emprenedors / es que vulguin crear empreses en el sector del comerç; a persones desocupades dins del sector comercial, ja tècnics de suport al sector comercial.

DURACIÓ

7 Hores

MÉTODE DE MATRICULACIÓ
Si es vol matricular en aquest curs, clickar en el link que apareix a continuació: http://www.santcugatocupacio.cat/formar-se/oferta-formativa